Dări de seamă fiscale

Nota de informare privind platile achitate rezidentilor din sursele de venit altele decit salariul si privind impozitul pe venit retinut din aceste plati - Forma IAS09

Nota de informare privind salariul si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatilor si privind impozitul pe venit retinut din aceste plati - Forma IAL09 Darea de seama privind sumavenitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta - Forma IRV 09

Anexa la darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta repartizat pe subdiviziuni - Anexa la forma IRV09

Nota de informare privind impozitul retinut din sursele de venit altele decit salariul achitate persoanelor nerezidente - Forma INR09

Certificat de rezidenta in conformitate cu conventia (acordul) pentru evitarea dublei impuneri -Forma 1-DTA09

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat in Republica Moldova - Forma 2-DTA09

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat in Republica Moldova in lipsa tratatului international - Forma 3-DTA09

Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat in Republica Moldova conform conventiei pentru evitarea dublei impuneri - Forma 4-DTA09

Certificat privind atestarea impozitului pe venit in Republica Moldova in lipsa tratatului international - Forma 5-DTA09

Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat in Republica Moldova conform conventiei privind evitarea dublei impuneri persoanelor cu permis de sedere - Forma 6-DTA09

Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat in Republica Moldova conform legislatiei in vigoare aferent persoanelor fizice straine cu permis de sedere in Republica Moldova - Forma 7-DTA09

Cerere pentru restituirea impozitului pe venit retinut din surse aflate in Repbulica Moldova - Forma 8-DTA09 Declaratia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit - Forma VEN 08 Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala - Forma CET 08 Raportul privind activitatea desfasurata de reprezentanta nerezidentului - Forma NERRAP 08 Declaratia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit - Forma NER08

Darea de seama privind sumavenitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta - Forma IRV 08

Nota de informare privind salariul si alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatilor si privind impozitul pe venit retinut din aceste - Forma IAL08

Nota de informare privind platile achitate rezidentilor din sursele de venit altele decît salariul si privind impozitul pe venit retinut din aceste plati - Forma IAS08

Nota de informare privind impozitul retinut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente - Forma INR08 Declaratie (dare de seama fiscala unificata - Forma UNIF07 Calculul impozitului pe venit al notarului - Forma CNOTAR Informatie privind veniturile calculate si achitate în folosul persoanei fizice (juridice) si privind impozitul pe venit retinut din aceste venituri Cererea lucratorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit retinut din salariu Fisa personala de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatului, precum si a impozitului pe venit retinut din aceste plati

Declaratia privind TVA - Forma TVA 06 Anexa la Declaratia privind TVA - Forma TVA FACT

Cerere de solicitare a certificatului de acciz Registrul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz Declaratia privind accizele - Forma ACZ 09

Darea de seama pe taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - Forma ТAL 10 Darea de seama pe taxa pentru parcare - Forma TPA 09 Darea de seama pentru taxa de plasare a publicitatii - Forma TPP 08 Darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriulu - Forma TAT 07

Darea de seama pe taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale - Forma TLL 06 Darea de seama pe taxa de aplicare a simbolicii locale - Forma TAS 06

Darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala - Forma TAUCS 06 Darea de seama pe taxa de piata - Forma ТP 06 Darea de seama pe taxa pentru cazare - Forma TC 06 Darea de seama pe taxa balneara - Forma TB 06 Darea de seama pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori - Forma TTC 06 Darea de seama pe taxa de la posesorii de ciini - Forma TPC 06

Darea de seama pe taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - Forma ТAL 06

Darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului perceputa de la gospodariile taranesti (de fermier) - Forma TAT-GT 06

Darea de seama la taxa pentru apa - Forma TA08 Darea de seama a taxei pentru dreptrul de a efectua prospectiuni geologice - Forma TPG 06 Darea de seama la taxa pentru efectuarea exlorarilor geologice - Forma TEG 06 Darea de seama la taxa pentru extragerea mineralelor utile - Forma TMU 06

Darea de seama la taxa pentru folosirea spatiilor subterane pentru constructii subterane, altele decit cele destinate extractiei mineralelor utile - Forma TSPC 06

Darea de seama la taxa pentru exploatarea constructiilor subterane în scopul desfasurarii activitatii de întraprinzator, altele decît cele destinate extractiei mineralelor utile - Forma TCPA 06 Darea de seama a taxei pentru lemnul eliberat pe picior - Forma TL 06

Calculul impozitului funciar - Forma FUNJ-10 Calculul Impozitului pe bunuri imobiliare - Forma BIJ-10

Darea de seama privind dividendele calculate în functie de rezultatele activitatii societatii pe actiuni-Forma DPP 08

Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova - Forma TFD 10

Informatia privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise, calculata în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF - Forma TDLMS 09

Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova - Forma TFD 07

Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise - Forma TDL 07

Darea de seama privind taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj - Forma TCM 07

Darea de seama privind taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea publicitatii exterioare - Forma TAP 07

Darea de seama privind taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - Forma TAOR 07

Dareai de seama privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizarii în calitate de carburanti pentru unitatile de transport auto - Forma TGN 07

Darea de seama privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizatiilor pentru transporturi rutiere internationale - Forma ATRI-07

Informatia privind taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de catre autovehiculele neinmatriculate in Republica Moldova - Forma TANM 07

Informatia privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise- Forma TDLM 07

Informatia privind taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj - Forma TCMM-07

Informatia privind taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea publicitatii exterioare - Forma TAPM 07

Informatia privind taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - Forma TAORM 07

 

logare
You are here: Home dari de seama

Servicii de abonament

Sample image Pachetul serviciilor de abonament este obţinerea garantată a unui serviciu calificat la momentul potrivit în schimbul unei plăţi de abonament lunar.    Citește mai mult …

Consulting fiscal

Sample image

Acordarea serviciilor de  consulting fiscal constă în  oferirea soluţiilor legale optime de aplicare a legislaţiei antreprenoriale şi fiscale pentru afacerea Dvs.    Citește  mai mult …

Sinteza Monitorului Oficial

Sample image Aici găsiți o informaţie ce cuprinde cele mai noi reglementări legislative apărute în domeniu şi publicate în Monitorul Oficial.    Citește mai mult …

Nomenclatorul fiscal

Sample image Un suport informațional privind sinteza elementelor de bază a nomenclatorului obligațiilor fiscale.   Citește mai mult …

Joomla